donderdag, 17 mei 2007

moeras

pontje

Door op een terrein van zo'n acht hectare aan 't Meertje een halve tot een meter klei af te graven, moet een drassig gebied ontstaan waar waterriet, rietvogels en libellen zich thuisvoelen. Dwars door het gebied loopt, via het voetveer, een wandelroute. Het geplande moeras sluit aan op het reeds bestaande natuurgebied 't Zwanenbroekje met Geerhoekje, dat de naam wordt van het complete natuurgebied van zo'n 20 hectare.
Het gebied tussen 't Meertje en het dorp Ubbergen is lang moeras of 'onland' geweest. Het is er altijd vochtig geweest, want het is het laagste punt van de gemeente Ubbergen. Bij de aanleg van de rijksweg N325 in de jaren zestig is 't Meertje gekanaliseerd en verbreed en voorzien van strakke oeverranden. De weilanden zijn sindsdien intensief voor landbouw gebruikt. Nu is het terrein in handen van een particulier - Hans Maertens - die een fanatiek natuurliefhebber is. Hij ziet op zijn terrein graag bedreigde rietvogels terugkeren die er vroeger ook voorkwamen, zoals roerdomp, blauwborst, sprinkhaanzanger en rietzanger. De Vogelbescherming is ook nauw betrokken bij het project, net zoals de stichting ARK, beheerder van diverse natuurgebieden in de Gelderse Poort.

De aanleg van het rietmoeras wordt bovendien gezien als een eerste natuurproject om Nederland 'klimaatproof' te maken voor als het weer in Nederland Zuid-Frans wordt. Het moeras doet dienst als 'klimaatbuffer': een gebied waar water de ruimte krijgt en de natuur zijn gang kan gaan. In 't Zwanenbroekje kan bij hoge pieken water opgevangen worden en bij droogte biedt het juist watervoorraad. Daarom zijn ook het Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland bij de aanleg betrokken.

Als alle procedures naar verwachting zijn doorlopen gaan de vrachtwagens al vanaf oktober of november ladingen klei weg rijden. De afgegraven grond wordt naar de ontzandingplas Kraaienhof in Erlecom gebracht, voor het inrichten van een nieuwe, natuurlijke oever.

09:51 Gepost door olive | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.