zondag, 19 februari 2006

OZB

 

     ' 1. Voor de aanslag voor het Rioolrecht met ingang van 2006 niet langer uit te gaan van

een heffing naar een vast bedrag, maar met een heffing naar WOZ-waarde, en de aanslag af

te toppen bij een WOZ-waarde van 3 miljoen euro;

2. In de verordening Onroerendezaakbelastingen de mogelijkheid tot vermindering van

de aanslag OZB op te nemen voor de objecten die deels als woning en deels als niet-woning

worden gebruikt. De vermindering wordt (op verzoek) toegekend voor het deel van de

waarde van het object dat aan het woongedeelte wordt toegerekend;

3. Met ingang van 2006 de aanslagen Afvalstoffenheffing te herintroduceren, en het

tarief van deze aanslagen voor het belastingjaar 2006 vast te stellen op € 49,20 voor

meerpersoonshuishoudens en op € 39,36 voor alleenwonenden.'

Het gebruikersdeel OZB bestaat niet meer, dus hoe halen we op een andere manier het geld binnen

18:58 Gepost door olive | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.