vrijdag, 06 januari 2006

van heemstraweg

de van heemstraweg (ook wel de N322) begint in nijmegen bij de sluis daar waar het maas-waalkanaal over gaat in de waal.

een rit van ruim 70 kilometer door het land van maas en waal...

kijk ffkes mee en geniet

nog even te aanvulling:

"Met de aanleg van deze weg, in de volksmond vaak de Van Heemstrabaan genoemd, werd in 1927 begonnen en zij werd voltooid in 1959. Het tracé, althans voor wat betreft de gemeente Beuningen, volgt vanaf Weurt tot Beuningen globaal de oude Koningstraat en vanaf Beuningen de oude stoomtramroute via Ewijk en Winssen in de richting van Afferden.

De naam voor deze 'nije weg', ooit de snelste verbindingsweg tussen Duitsland en het Westland, is ontleend aan mr. Schelto, Baron van Heemstra, geboren te Hillegom op 5 december 1879 en Commissaris van de Koningin in Gelderland van 1925 tot 1946.
Van Heemstra maakte aanvankelijk carrière in het Nederlands-Indische bedrijfsleven. In 1924 keerde hij terug naar Europa en in 1925 werd hij, na een kort verblijf in Zwitserland, benoemd tot Commissaris van de Koningin als opvolger van Van Citters. Van Heemstra heeft zijn ietwat verrassende benoeming, hij beschikte niet over politiek-bestuurlijke ervaring, te danken gehad aan zijn zakelijke instelling. Ook zijn politieke kleur speelde een rol. Met het vertrek van Van Citters zouden de anti-revolutionairen hun enige Commissaris van de Koningin kwijtraken; bovendien wilde men geen katholiek in het overwegend protestantse Gelderland.

In februari 1945 werd Van Heemstra, op advies van het College van Vertrouwens-mannen, 'gestaakt' in de uitoefening van zijn functie. Dit was een gevolg van de kritiek vanuit de voormalige illegaliteit op zijn aanblijven tijdens de bezettingsjaren. Een onderzoek van een speciale commissie naar zijn beleid in deze jaren leidde er echter toe dat Van Heemstra in juli 1945 zijn functie kon hervatten. Op 1 januari 1946 werd hem, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, eervol ontslag verleend. Baron van Heemstra overleed in Arnhem op 26 maart 1960.
Als één van de verdiensten van Van Heemstra wordt aangemerkt zijn werk op het gebied van de (natuur)monumentenzorg. In dit verband kan worden genoemd de oprichting, in 1929, van 'Het Geldersch Landschap' en van de 'Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen’, in 1940."

17:12 Gepost door olive | Commentaren (2)

Commentaren

*** Nog een fijn weekend Olijfje!

Gepost door: emmy | vrijdag, 06 januari 2006

rit mooi gemaakt, leuk om te zien!

Gepost door: terry | vrijdag, 06 januari 2006

De commentaren zijn gesloten.