woensdag, 01 juni 2005

uche uche

Een toegangsverbod voor 'vuile' vrachtwagens, witte fietsen bij stations, een gedifferentieerd parkeertarief en standaard geen schoorstenen meer op nieuwbouw. Het zijn enkele van een scala maatregelen die het college van B en W overweegt voor een schonere lucht in Nijmegen.

In het uiterste geval wordt zelfs een stookverbod voor de open haard overwogen. In totaal zijn er 33 actiepunten opgenomen in een schoneluchtplan dat het dagelijks bestuur gisteren heeft gepresenteerd. Het is een poging de lucht in Nijmegen schoner te krijgen en te laten voldoen aan de steeds strengere milieunormen.
De opgesomde ingrepen zijn niet definitief, maar onderwerp van discussie. Onderzoek naar effect en haalbaarheid bepalen of ze op termijn ook daadwerkelijk worden doorgezet. Bij het stadsbestuur leeft het besef dat het nogal eens gaat om impopulaire maatregelen. Nijmegen hoopt daarom allereerst op een voortrekkersfunctie van het rijk om de rol van zwarte Piet te kunnen ontlopen. "Hoe verstrekkender landelijke maatregelen, bijvoorbeeld met een verplichting van roetfilters voor vrachtwagens, hoe minder inspanningen wij als stad hoeven te plegen", stelt milieuwethouder Ton Hirdes.
Mocht het rijk het echter laten afweten, dan zal Nijmegen er volgens Hirdes niet aan ontkomen om zelf aan de slag te gaan. Dat de lucht hoe dan ook schoner moet, blijkt uit tal van rekenmodellen die overschrijdingen aankondigen op diverse plekken in de stad. In de gevarenzone liggen onder meer Energieweg, St.-Annastraat, Graafseweg, Traianusplein, Hogelandseweg en Bloemerstraat.

Dat zijn stuk voor stuk drukke wegen waar in de toekomst mogelijk gesproeid moet gaan worden. Dit om het opwervelen van het ongezonde fijn stof tegen te gaan. Een andere optie: het instellen van verplichte rijroutes voor vrachtverkeer en snelheidslimieten op verkeerstrajecten. Eerder heeft het college al het voornemen aangekondigd stadsbussen in de nabije toekomst op aardgas te laten rijden. Nog een idee: walstroom voor schepen die aanleggen bij Nijmegen. Speciale aandacht is ook nodig voor de steeds drukkere Waalbrug. Een overweging is plaatsing van kostbare 'luchtschermen' langs de belangrijkste toegangsweg van de stad. Die moeten de uitstoot van auto's tegenhouden en over een grotere oppervlakte verspreiden. Het stadsbestuur denkt verder nog aan publiciteitscampagnes om inwoners tot fietsen over te halen.

en nu maar hopen dat het niet te hard waait... of misschien is dat weer gunstiger...

10:36 Gepost door olive | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.